והעולם הרוחני?

חזרה

ואיפה מסתתר העולם הרוחני בכל אלה?

כעת אחרי שסקרתי את תיאוריות היקומים המקבילים, אני יכול לנסות ולבדוק אם העולם הרוחני התיישב לו באחד מהם…

אינני יודע אם מי מהתיאוריות מתקיימות בפועל או לא. אולם גישתם של רוב המדענים המוכנים לקבל את האפשרות כבת קיימא, תומכת בעיקר בגישת רב-היקום מהדרגה השנייה. השאלה אותה אני מבקש לפתור היא מיקומו של העולם הרוחני, ותיאוריה זו המדברת על אינסוף יקומים המפוזרים בבועות שונות נראית לא מתאימה. האם הבורא ועמו עולם הנשמות כולו שולטים בכל אותם יקומים? ואם כן, איפה הם יושבים? לא סביר בעיני לחשוב שהם בחרו לעצמם ייקום אחד, ספציפי, כאילו "עיר בירה" של המרחב הענק. ייתכן אמנם שהם מהווים את המרחב שבין הבועות, והמרחבים שבין היקומים השונים בתוך הבועות, אך גם אם כן לעולם לא אדע, והאמת היא שאין בידיעה או אי ידיעה זו משום תרומה כלשהי להבנה האנושית.

פתרון היקום מהדרגה השלישית, לפיו אנו מהווים כל הזמן מערכת יקומים שהולכת וגדלה, נראה לי מתאים יותר, ולו רק משום שיקומים אלה ממוקמים כאן, איתנו, בינינו. יקומים אלו גם מקיימים את אחת התמיהות עליהן דיברתי בפרק "העולם הרוחני ובני האדם" – לפיה חוות הרוחות מצב של אינסוף סיפורי עתיד. רב-יקום כזה, בו קיימים יחדיו כל סיפורי היקום שהיו בעבר, מזכיר במידה מסוימת את המצב המתואר, אך בשני הבדלים. ראשית, כל יקום בודד מהווה סיפור אחד בלבד בעוד שהנשמה נמצאת בכל הסיפורים בעת ובעונה אחת, ושנית, יקום מהדרגה השלישית מתפתח בתנועה מתמדת תוך יצירת סיפורי עבר, ובדיון הצבעתי דווקא על הבעייתיות של אינסוף סיפורי עתיד.

דווקא רב-היקום מהדרגה הרביעית נראה מבטיח יותר מכולם. לא מדובר כאן במשהו פיזי הקיים בהכרח בינינו או מחוץ לנו, בתוך היקום שלנו או מחוץ לו. היקום המתמטי יכול להתקיים בכל מקום ובכל זמן כל עוד הוא עונה על המגבלות של כללי המתמטיקה.

העולם הרוחני נמצא מחוץ להבנתנו השכלית. אבל אין זה אומר שכללי המתמטיקה לא חלים עליו. נראה לי מתאים שדווקא המתמטיקה שהיא עניין מופשט ללא כל קיום פיזי עצמאי, יכולה להוות בסיס משותף ויסוד איתן לעולם הרחב המלא – מהעולם הגבוה ביותר ועד עולמנו הפיזי. אנו מכירים (וחלקנו אף מבין…) את התבניות של העולם הגלוי לנו, אך על פי גישת רב היקום מהדרגה הרביעית, עולמנו יכול להיות רחב הרבה יותר ממה שאנו חשים, וחלקיו הסמויים מהעין עונים גם הם לתבניות מתמטיות שיבוא היום ונבין גם אותן. ייתכן, שהיקום מהדרגה הרביעית הוא המפתח לקפיצה הבאה של האנושות – הבנת העולם שמעבר.

חזרה