העולם שמעבר

טל': 050-7371796

העולם שמעבר המוכר לנו בכל הרבה שמות שונים כמו העולם הרוחני, עולם הנשמות, מישורי הקיום ואחרים מחובר אלינו, מהווה חלק מאתנו, ואנו – מהווים חלק ממנו.

כאן תוכלו למצוא כמה מאמרים המבוססים על פרסומים שונים ברחבי העולם ועל תקשורים שקיבלתי מההדרכה הגבוהה שלי.