הגופים האנרגטיים

חזרה

הגופים האנרגטיים

הגוף האנרגטי של האדם, ההילה, מתחלק כאמור לכמה שכבות, האחת בתוך קודמתה בתצורה של בובת בבושקה אך בהבדל חשוב אחד. אצל הבבושקה, כל בוב
ה שומרת על עצמאותה ואין ביניהן כל השפעה הדדית. לדהיית צבעי הבובה החיצונית אין כל השפעה על הפנימיות לה ושריטות או פגמים בבובה פנימית לא משפיעים כהוא זה על בובה חיצונית או פנימית יותר. לא כך הוא המצב בגופים האנרגטיים, לפגם בגוף אחד יש השפעה ישירה על הגופים האחרים והפעילות שביניהם היא תוצאה של סך כל החלקים התקינים (או הפגומים) בכל אחד מהגופים האחרים.

כל בעיה, רגשית או פיזית הנחוות בגוף הפיזי, משתקפת בגופים האנרגטיים כמצבים של חסימה או עודף בזרימת האנרגיה שבין השכבות לבין הגוף.

קבלת החלטות באופן מנטלי, הגיוני וקר למשל, מתבטאת בשכבת הגוף המנטאלית. אולם אם החלטה זו נוגדת את ההחלטה הרגשית, ייווצר חוסר איזון בזרימת האנרגיה שלא תהיה חלקה, הגוף הפיזי לא יקבל את האנרגיה המתאימה להחלטה, וייוצר מצב העלול להוביל לתחושת מצוקה ובמקרים קיצוניים אפילו לפגיעה ומחלה.

מקובל לחלק את ההילה לשני חלקים ועוד שכבת תיווך ביניהן. החלק הקרוב לגוף הוא ה-"ישות התחתונה" של האדם ומהווה את "האני העצמי" שלו. חלק זה בנוי משלוש שכבות – הגוף האתרי, הגוף הרגשי והגוף מנטלי. החלק החיצוני של ההילה הוא ה-"ישות העליונה" וכולל את הגוף הרוחני, הגוף השמימי והגוף הסיבתי. בין שני חלקים אלה הנמצא הגוף האסטרלי (בין ממדי) המתווך בין שני החלקים.

הגוף האתרי

השכבה הפנימית, שכבת הגוף האתרי, היא הקרובה ביותר לגוף הפיזי ומייצגת את האנרגיה של הנפש – "האני התחתון", ומהווה את "תכנית המתאר" – התשתית, המבנה והשרטוט האנרגטי שעל פיהם בנוי הגוף הפיזי אליו היא צמודה כבגד גוף בעובי שלושה סנטימטרים.

שכבה זו כוללת בתוכה את הצ'אקרות דרכם זורמת האנרגיה מהגופים האנרגטיים ואליהם.

בגוף האתרי מיוצגים כל אברי הגוף הפיזי, ובו משתקפים כל מכאוביו ומחלותיו. השתקפות זו היא הדדית, וחסימה אנרגטית המתרחשת בגוף האתרי מתבטאת במצוקה פיזית או רגשית בגוף הגשמי. תיאור זה מאפשר להסביר למשל את תחושת כאבי פנטום המוכרת לאנשים שעברו כריתת איבר גוף. שדה האנרגיה האתרי של האבר הכרות עדיין קיים בשכבה האנרגטית וחוסר התיאום במעברים אנרגטיים בין השדה האתרי לגוף הפיזי יוצר את תחושת הכאב המדומה.

צבעי ההילה של הגוף האתרי משתנים בין כחלחל אצל אדם בעל גוף רגיש ועדין, לגווני אפור אצל אדם חסון.

הגוף הרגשי

השכבה הבאה, הגוף הרגשי (המכונה לעתים גם "שכבת הרצון"), מכילה בתוכה גם את הגופים הפיזי והאתרי והיא בולטת כחמישה סנטימטרים מעל לגוף האתרי.

בעיות רגשיות כתסכולים, פחדים, אדישות וחוסר עניין, תחושות נטישה ועוד, הנובעות מחסמים בזרימת האנרגיה בתוכה, באות לכלל ביטוי בצבעי השכבה. טיפול אנרגטי להסדרת ולארגון השכבה יפתור לרוב מצוקות רגשיות אלו.

צבעיו של הגוף הרגשי נפרשים על כל צבעי הקשת, מהצבע האדום בחלק הגוף התחתון, סמוך לצ'אקרת הבסיס עד לסגול בחלקו העליון של הגוף. מצב רוחו של האדם, תחושותיו ורגשותיו באים לכלל ביטוי בבוהק ובבהירות של הגוון. רגשות ברורים ובהירים כאהבה, שמחה או כעס ייראו באופן בהיר ועצמתי בעוד שתחושות של דכדוך, ספקנות, מבוכה יהיו כבויים ודעוכים.

הגוף המנטלי

הגוף השלישי, המשלים את "הישות התחונה" הוא הגוף המנטלי האחראי על החשיבה, הניתוח האנליטי וההחלטות של האדם. החיבור של הגוף המנטלי אל הגוף הפיזי עובר כאמור דרך הגוף הרגשי שרמת פעילותו משפיעה על אופי זרימת האנרגיה של ההכרה והמחשבה מהגוף המנטלי על ידי יצירת סינון או הוספת "צבע" רגשי להחלטה השכלית "הקרה", ובכך גם משפיעה על תמונת אישיותו הכוללת של האדם.

למבנה וארגון הגוף המנטלי יש השפעה על רמת היצירתיות של האדם, על יכולתו המסחרית או העיונית, על בעיות של יום יום כשכחה, ירידה ביכולת האבחנה ועוד. הצורך בקבלת החלטה מחושבת ומנותקת רגשית אצל אדם בעל יכולות רגשיות מפותחות ייצור חוסר איזון בזרימה, ויגרום למצוקה העלולה אף להתבטא באופן פיזי (כפרפורי הבטן לפני מבחן או מפגש טעון, למשל).

הצורך בקבלת החלטות מנוגדות כשהרגש והשכל לא משדרים באותה רמה ולאורך זמן, יוצר מצוקה העלולה להתפתח לבעיה פיזית ומחלה. טיפול בגופים האנרגטיים ואיזונם אחד כלפי השני עשוי לפתור אותה.

צבעו השולט של הגוף המנטלי הוא צהוב, אך הוא מעורב לעתים בצבעים אחרים המושפעים מהשכבה הרגשית.

השכבה החיצונית

חלקה החיצוני של ההילה, "הישות העליונה" כוללת כאמור שלושה גופים המהווים את התבנית הרוחנית של שלושת גופי "הישות הנמוכה", הם מחולקים לתפקודים השונים של האדם, וביחד יוצרים את האישיות הייחודית של הגוף, את האינדיבידואל שבו.
הגוף הסיבתי מחזיק בתוכו את המקבילה הרוחנית של הגוף האתרי, הגוף השמימי מייצג באופן רוחני את הגוף הרגשי של השכבה הנמוכה, והגוף הרוחני, החיצוני שבין כל הגופים, הוא השיקוף הרוחני של הגוף המנטלי ומהווה את מעטפת ההילה. גוף זה, אורז את כל הגופים לשלמות המהווה את האדם במלואו בתקופת חייו הנוכחיים, והוא החיבור אל הנשמה העליונה ואל העולם הרוחני כולו.

הגוף האסטרלי

בין שני חלקי ההילה מצויה שכבת התיווך – הגוף האסטרלי (הבין ממדי). גוף זה מתווך בין האנרגיות העדינות של הישות העליונה לבין האנרגיה הדחוסה יותר של הישות "התחתונה". קל להבין את תפקודו אם נתייחס אליו כאל "ממיר" בהיותו הצינור לשינוי האנרגיה הרוחנית באופן המאפשר לה חיבור אל האנרגיות הדחוסות יותר, ולהיפך. גוף זה אחראי לחיבוריות בין ההוויות האנושיות והרמות העליונות יותר וקשור לרגשות של "אני והזולת", לפילנתרופיה ואף לקשר אל עולם האמונה.

חזרה