הילה והגופים האנרגטיים

חזרה

גוף האדם – בשר ודם?

ההילה | הגופים האנרגטיים

היקום החומרי, הגשמי, הינו מערכת מופלאה של אלמנטים פיזיקליים התחומים בעולם של ארבע ממדים שלושה של מרחב (אורך, גובה ורוחב) וממד הזמן.

התשובה לשאלת קיומם של ממדים נוספים עשויה לתת הסבר לקיומם של גופים נוספים, ישויות אחרות, וכבר נכתב על כך הרבה מאוד (ראו משל את הספר "על-מרחב" של מיצ'יו קאקו).

האפשרות לקיום "חומר" של רב-ממד מאפשרת בחינה אחרת של גוף האדם, ושאלות רבות כמו המהות הפיזיקלית של הקשר גוף-נפש, או תורות רבות המדברות על "אנרגיות", וצ'אקרות, מקבלות הסבר מניח את הדעת.

ראיית הגוף האנושי כחלק מתוך מערכת גדולה הרבה יותר המערבת אלמנטים "בלתי נראים" המהווים חלק בלתי נפרד מגופנו מאפשרת הסברים רבים לעבודתם של הילרים המשתמשים בניתוב אנרגיות וטיהור הגוף כדרך לריפוי – דרך שמוצאת לה יותר ויותר מאמינים ויותר ויותר מטופלים שמוצאים מזור.

על פי תורות רוחניות רבות, ניתן לתאר את גופנו המלא (באמצעות מונחים השאולים מעולמנו התלת ממדי) כמכלול הבנוי מכמה רבדים או שכבות – גופים אנרגטיים.

השכבה הפנימית צמודה לגוף כמו גרב עבה ומכסה כל שכבת עור. מעליה נמצאות שתי שכבות המשמרות גם הן את צורת הגוף אם כי באופן פחות מדויק, ומסביב להן עוד ארבע שכבות, כשהחיצונית משווה לגוף כולו צורה של ביצה גדולה שקוטרה יכול להגיע לכמה מטרים.

שכבות אלה מוכרות לעוסקים בתחום הרוחני, ובעיקר למטפלים שבינינו, כגופים האנרגטיים או בשם הנפוץ יותר, הילה.

ההילה | הגופים האנרגטיים

חזרה