האני העליון והאני הפיזי

חזרה

מי אתה האני העליון? מי את הנשמה?

רבות אנו שומעים על גופים אנרגטיים, האני העליון, שומרי הנשמה, המדריך הרוחני האישי, מדריכים גבוהים ועוד – ורבים מבינים זאת ומסבירים זאת בדרכם שלהם.

וזה בסדר. כי אם בסופו של דבר נוצר החיבור אל היופי, אל הטוּב, אל האהבה ואל הריפוי, אז מה הבעיה? אז מה אם אנשים שונים מסבירים זאת אחרת?

הבעיה היא בסקרנות שלי… יש לי תחושה שאם רק אדע יותר, מדויק יותר, אוכל אולי להגיע להישגים גבוהים יותר, רחוקים יותר – לטובתי ולטובת הסביבה. אז פניתי בשאלה הזו אל מי שחשבתי שהוא ההדרכה הגבוהה שלי, אל "הדובר" של מועצת אל-רבים, שכבר למדתי שנשמתי מהווה חלק ממנה, אך הוא שלח את יהוידע, הישות האחראית על ריכוז הידע במועצה, ישות שכבר מסרה לי מידע בעבר.

יהוידע כדרכו, היה מדויק אולם עלי להכניס כאן הסתייגות. לעולם לא אדע אם הפרשנות שאני נתתי למסר שהועבר אלי היא הנכונה. ייתכן שרק אצטרף ואהיה עוד אחד שמסביר זאת בדרכו הוא… על כל פנים, הנה התשובה שקיבלתי:

ערב טוב שמוליק. זהו יהוידע שמדבר אליך.
אל לך להתנצל ולהתפתל על שאתה שואל שאלת כאלו. השאלה במקומה וגישתך נכונה וצודקת, ויש מקום לכך שאתה "שנפגש" ברגעי תקשור עם ישויות רבות, תדע להבחין ביניהם.

שומה עלינו להסביר מראש. עצם הרעיון של דיבור על ישויות רוחניות בדרך של מיון, סיווג, חלוקה והיררכיה, הינו אנושי והוא נובע מעולמכם הפיזי והמוגבלות אשר הוא כופה עליכם, ועל כן ההסבר כאן יהיה נוח לאוזן האדם ויתאר בצורה הקרובה ביותר למציאות של העולם הרוחני, אך רק באופן מקורב ולא יותר מזה.

הנשמה הינה ישות בעולם רב-ממדים המתממשת בגוף פיזי של עולם תלת ממד לצורך למידה והתפתחות. מבחינת זווית ראייתה, הקשר עם הגוף הפיזי, הוא קשר של "אחד". הנשמה היא נצחית והיא מתממשת בגוף אנושי המתחלף אחת לכך וכך עשרות שנים. אבל מבחינת זווית הראייה שלה אין משמעות להחלפת הגוף, והיא רואה בקשר שבינה לבין גוף פיזי הממומש בסביבה לינארית, בסביבה של תלת-ממד, כמשהו מתמשך ורציף אשר בו היא מנסה לממש את רצונה ללמוד ולהתפתח.

מכאן אתה עלול אולי לחשוב שהנשמה מתייחסת אל האנוש כאל משהו מסוג "להשתמש ולזרוק", אך זה אינו המצב, רחוק מכך. הגוף הוא המרכז, רק שמבחינת הנשמה לגוף יש המשכיות שאתם אינכם רואים אותה. "להפסקות" בין גוף לבין גוף אין משמעות רבה מבחינתנו. התצורה של גוף זכר/נקבה, איש גדול איש קטן, מקום מגוריו התרבות שבה הוא חי, הם מבחינתנו רק תנאים שונים בהם אנו מתממשים, בהם הנשמה מתממשת. מבחינתנו, הגוף שאתה קורא לו "בן תמותה" הינו משהו מתמשך, אחד רציף. הצורה שלו משתנה בעולם של תלת ממד, אך לא אצלנו. זו הסיבה למה שאתם קוראים "קארמה", כי אחרת לשם מה צריכה הנשמה "לסחוב" איתה זיכרונות של גוף חד פעמי, שנולד וימות?

והאני העליון? מצד אחד, האני העליון הוא הביטוי של הנשמה בגופך ובכל הגופים שהיא התממשה בהם, ומהצד השני – הביטוי של גופך הפיזי בעולם הרוחני ולמעשה האני העליון, הוא היכולת שלך להתחבר אל הנשמה ושל הנשמה אליך.

אתה שואל אם האני העליון הוא חלק מהנשמה? שאלה הגיונית אך התשובה לה מורכבת ומסובכת כי היא מחייבת הסבר במונחים של חומר ומבנה רב ממדי, ושם – התצורות שונות לחלוטין. אנחנו מדברים בממדים נוספים, שאינכם מבינים אותם לכן אין לנו את היכולת להסביר לכם ולכם אין את היכולת להבין את מה שאנו מדברים בו כי הם חורגים מחמשת החושים שלכם והצגת השאלה במונחים של מה הוא חלק מתוך מה, היא חשיבה לינארית שלכם שאינה תואמת את המציאות שלנו.

אז האם האני העליון הוא חלק מהנשמה? כן, אבל הוא גם עצמאי לחלוטין ואינו חלק ממנה. הנשמה היא המסגרת הרחבה, הכללית, הגדולה, הענקית, היא התודעה הרחבה ביותר הגדולה ביותר.

האני העליון (במסגרת ההסתייגות של ההבנה האנושית) הוא בעל ממדים נוחים לכם הרבה יותר.

החיבור שלכם אל הנשמה עצמה באופן שוטף ורציף מחייב רמה רוחנית גבוהה מאוד והדרך להגיע אליה היא בהתפתחות הדרגתית. כאדם, הדרך הנכונה תהיה להתחבר אל האני העליון להפוך את החיבור אליו למשהו יומיומי וכך כבר תשיגו התפתחות גבוהה הפותחת בפניכם צוהר רחב אל העולמות הרוחניים. רק אדם המגיע לאינטראקציה שוטפת ורציפה עם האני העליון שלך, יוכל להגיע למקומות רחוקים, לחיבור ישיר – אל הנשמה.
חיבור זה יכול להביא את הגוף לאינטראקציה טובה יותר עם הנשמה ולהביא לכך שמסעה בגוף הספציפי הזה אכן יושלם בצורה הטובה, הנכונה והמדויקת כפי שתוכננה מראש.

חיבור, ככל שיהיה גבוה יותר יאפשר לגוף הפיזי לקבל חיים טובים יותר ויוכל להעניק זאת גם לאחרים. אדם המחובר אל האני העליון שלו הוא אדם גבוה, ואדם שמגיע לחיבור ישיר אל הנשמה – הוא אדם גבוה מאוד.

זו מטרה נעלה לנסות להגיע אליה. חייו של האדם משתנים באופן מופלא. הוא יכול להגיע להישגים שלגופו הפיזי הרגיל אין כל יכול יכולת להצליח בם. זוהי דרך של התפתחות אישית שהאדם צריך לבצע ולעשות בעצמו, מול עצמו. אדם מפותח שמגיע לתקשור, צריך לדעת להתחבר אל האני העליון שלו, ולהפוך את זה למשימה יומיומית ולחיבור יומיומי. כשיגיע לכך, הוא כבר ידע שהוא שם, והוא כבר יחוש בהבדל.

חזרה