אנשי אור

אנשי אור או "עובדי אור" (Light Workers) הם אנשים המחוברים אל העולם שמעבר, וחיים את חייהם בדרך של חמלה, חיבור ואהבת הזולת שלא על מנת לקבל פרס.

על פי מסרים שמגיעים מישויות חיצוניות, עובר כדור הארץ בשנים אלו תהליך של שינוי משמעותי, ואחד הביטויים שלו הוא גידול במספר אנשי האור וחלקם באוכלוסיה. בני האדם משתנים, ה DNA שלנו משתנה וביטויו הממשי יגיע בדורות הבאים ובילדים שנולדים כבר בימים אלו.

ישויות רבות, כקריון למשל, קוראים לאנשים לגלות את העולם שמעבר, להתחבר אל מהותם הרוחנית, להצטרף אל קהילת אנשי האור ולהביא בכך שיפור משמעותי לחייהם ולחיי זולתם.

בעמודים אלו תמצאו מגוון מאמרים ומסרים העוסקים באנשי האור